Y A M A H A
YAMAHA TZM  CLUTCH HOUSING
Pt no. 3RR-16150-00
YAHAMA RXZ / RXK  CLUTCH HOUSING
Pt no. 55K-16150-00
YAMAHA Y125Z  CLUTCH HOUSING
Pt no. 5BU-E6150-00
YAMAHA Y100 / Y110SS  CLUTCH HOUSING
Pt no. 2JG-16150-01
YAMAHA RXS / RXK  CLUTCH HOUSING
Pt no. 4X8-16150-01

M O D E N A S
MODENAS KRISS110  CLUTCH HOUSING
Pt no. 13095-1349

H O N D A
HONDA C70  CLUTCH HOUSING
Pt no. 22101-040-000
HONDA GBO  CLUTCH HOUSING
Pt no. 22101-178-000
HONDA EX5 CLASS  CLUTCH HOUSING
Pt no. 22110-GN5-910
HONDA WAVE125  CLUTCH HOUSING
Pt no. 22100-KPH-880

S U Z U K I
SUZUKI TX150 / TRS  CLUTCH HOUSING
Pt no. 21200-12B00
SUZUKI RGS  CLUTCH HOUSING
Pt no. 21200-12D30

K A W A S A K I
KAWASAKI KR150  CLUTCH HOUSING
Pt no. S1095-1203